Για να υποβάλλετε πρόταση για εισήγηση ή για panel, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα : https://forms.gle/iNbGaSqoAPcSjBAc6

Παρακαλώ να λάβετε υπόψη πως:
Όριο δύο προτάσεων ανά συγγραφέα.
Όταν προτείνετε panel, θα πρέπει να περιλάβετε τα ονόματα και τους τίτλους των παρουσιάσεων όλων των συμμετεχόντων.