Υποβολή προτάσεων για Εισηγήσεις/Συνεδρίες: 31 Μαρτίου 2023 
ΝΕΑ ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 23 Απριλίου 2023

Ενημέρωση για αποδοχή προτάσεων: 28 Απριλίου 2023 
Ενημέρωση για τις προτάσεις που κατατίθενται από 1-23 Απριλίου: 28 Μαΐου 2023
Έναρξη έγκαιρης εγγραφής: 1 Ιουνίου 2023 
Ανακοίνωση αρχικού προγράμματος: 28 Ιουλίου 2023 
Έναρξη καθυστερημένης εγγραφής: 1 Σεπτεμβρίου 2023 
Ανακοίνωση τελικού προγράμματος: 20 Σεπτεμβρίου 2023