Για επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή χρησιμοποιήστε το email: admin@semiotics2023.gr